چه زیبایی معبود من

اسـمــت ، حـــِسـَـــت،

عـــشقـت ، دردت ، درمـانـت،

داده ات، نـداده ات،

وصــلت ، هــجـرانـت،

همــه زیـبــاسـت،

مــرا مجـنــون وصــالت کــن.

#شب_بخیر_بهترینا ✨


#Ar.Am