.

چه بسا روزهایی که می اندیشیم

 عاشقانه ترین و رمانتیک ترین رابطه ی دنیا رابطه ی ما دوتاست...

 اما به افتضاح ترین شکل ممکن از هم جدا می شویم...

و چه بسا روزهایی که فکر می کنیم

 امکان ندارد هیچ حسی بین ما و یک شخص خاص جاری شود... و بعد؛

 شاهد زمانی هستیم 

که رمانتیک ترین رابطه ی دنیا را رقم زده ایم...

ما آدم ها چقدر پرت فکر می کنیم

 راجع به رابطه هایمان...