وقتی که احساس تنهایی می کنید و به تنگ آمده اید

احتمال آن که انتخاب ها ی ضعیف تری بکنید،بالا می رود

استیصال برای دوست داشتن آدم را به کجا که نمی کشاند.

با شکم خالی به خرید نروید چون هر غذای ناسالمی را انتخاب خواهید کرد 


#باربارا_دی_آنجلیس