اولین شغل برد پیت، رقصیدن در لباس مرغ جلوی رستوران بوده تا مشتری جذب کنه. یادتون باشه هیچ موفقیتی یه دفعه بدست نیومده. عشق، تلاش مضاعف و صبر از رموزاصلی موفقیت هستند.