کیست بعد از فاطمه بانوی والا زینب است

آنکه ما را جمع کرده دور مولا زینب است

کیست آنکه ارث از مادربزرگش برده است

آنکه او را چون خدیجه خواند، طاها زینب است