از زندگى خود لذت ببرید ،زمان با سرعت درگذر  است از با هم بودنتان نهایت بهره را ببرید 

تا چه زمانى فرصت ها را از دست مى دهید 

امشب دقایقى تامل کنید قبل از خواب ازخود سوْال کنید براى نوروز امسال چه کارى مى توانید انجام دهید که درامد خوبى  به دست آورید چه تغیرى در کالا یا خدمات خود مى توانید انجام دهید که فروش شما بالا برود 

مردم محله و شهر شما چه نیازى دارند که شما مى توانید از عهده آن بربیایید 

تردید نکنید تردیدها به ما خیانت مى کند 

کارى تازه انجام دهید تا نتیجه بهترى بگیرید