✨اندیشه های  زیبا و روشن 

رویاهای زیبا 

احساس زیبا 

و رفتار زیبا می آفرینند


 💫وذهن دارای افکار مبهم و تاریک 

 تنهارنگی که در زندگی می بیند 

سیاهی و تاریکیست!!💥